detail
Công trình: Nhà truyền thống bám trụ quyết tử. Địa chỉ: Tại Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng.