detail
Công trình nhà thờ Tổ, Đường Tô Hiệu, Đà Nẵng.